http://www.wallonhill.com

Wallonill

 Blutcher longboard Clüb – Wallonhill Impression T-shirt et sweat sérigraphie. 2017 Avec: Xavier Ethuin et Blutcher Longboard club. Tour Event Longboard Belgium /// WALLONHILL.COM /// Plus d’infos: http://www.wallonhill.com

Wallonhill

 Blutcher longboard Clüb – Wallonhill Impression T-shirt sérigraphie. 2015 Avec: Xavier Ethuin. Tour Event Longboard Belgium /// WALLONHILL.COM /// Plus d’infos: http://www.wallonhill.com